Teknologiutveckling och användarbeteenden förändrar organisationer i grunden

Vår omvärld går från att vara komplicerad till att bli komplex och företag måste hitta nya sätt att vara konkurrenskraftiga. Parallellt med att företag funderar på nya sätt att dra nytta av de möjligheter som kommer med teknikutvecklingen växer också förväntningarna från våra kunder. De företag som tar till sig ny teknik och samtidigt har ett kundorienterat perspektiv är vinnarna i det nya digitala och kunddrivna landskapet eftersom det gör det möjligt att utnyttja data för att förvärva kundinsikter som gör att man kan vara relevant i varje kundsituation.  

Generationen ”digital natives” är nu större än ”digital immigrants”. Tillsammans med en fortskridande teknologisk utveckling innebär detta förändrade kundförväntningar och en ny typ av konkurrens som många företag och organisationer inte är förberedda på eller rustade att hantera.

Dagens komplexa verklighet kräver ett nytt paradigm som är genuint konsument- och användarorienterat. Ett holistiskt förhållningssätt till ”Customer Experience” är centralt för morgondagens framgångsrika organisationer, men detta kommer också med krav på att man välkomnar och förstår potentialen i den teknologiska utvecklingen.

Med ett användardrivet perspektiv och en teknologisk nyfikenhet uppstår nya möjligheter att generera affärsnytta i skärningspunkten mellan användare och teknik. Med detta kommer potential att bli en disruptiv innovatör som sätter helt ny förväntan på sin bransch.

Tieto_CX_v04_swe

Vad hindrar företag från att bli kunddrivna?

Flera framträdande och djupgående utmaningar finns idag inom många organisationer och företag som förhindrar dem från att drivas av sina kunder:

  • För många planer/inga planer alls mellan olika roller/funktioner

  • Beslut tas på magkänsla eller personliga preferenser istället för på data och fakta

  • Arbete genomförs i silos vilket gör det omöjligt att se helhetsbilden

  • Ensidigt teknologifokus skapar dåliga användarupplevelser och övergivna teknologiöar

  • Det finns en missmatch mellan organisationens struktur och ett agilt och flexibelt förhållningssätt

Att balansera affär, teknik och användare på ett sätt som skapar affärsnytta kräver ett perspektiv med fyra bärande fokusområden mellan data och användarupplevelse.

main

 

Vi visar vägen i er digitala förändringsresa

Att lyckas med en förändringsresa i ett komplext och föränderligt digitalt landskap förutsätter ”end-to-end” kompetens med förståelse för flera olika aspekter i förändringsarbetet och hur digitalisering av processer påverkar andra delar av verksamheten. Därför har Meridium och Tieto förenat sina kompetenser och Meridium utgör numera en del av Tietos affärsområde CEM (Customer Experience Management). Detta innebär en bred portfölj att tillämpa över hela kundresan för att guida er rätt i digitaliseringen av både frontend och backend funktioner för att skapa användarupplevelser som genererar affärsnytta på riktigt, oavsett verksamhet.

 

Hollistic CEM-1

 

Så hjälper vi er att möta förändringar drivna av teknologi och användare

  • Vi guidar er i hur ni kan anamma ett agilt och lättrörligt förhållningssätt

  • Vi tar ett helhetsperspektiv på Customer Eperience genom att förvärva relevanta användarinsikter över hela kundresan

  • Vi introducerar beslutsmodeller baserade på data istället för på gissningar

  • Vi visar hur ni kan närma er och dra nytta av ny teknologi på ett tryggt sätt